ReadyPlanet.com
dot dot
PHOTO HOUSE รูปงานสร้างจริง

รวมผลงานสร้างจริงกับทางเราแบบบ้านจริงผลงานสร้างจริง ที่ทางเราได้ออกแบบ สามารถ รับสร้างบ้านออกมาได้อย่างแข็งแรง และ สวยงาม เหมือนแบบบ้านที่ท่านได้เห็นในรูปภาพแบบบ้าน3มิติ ให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่แรกเริ่ม

รับสร้างบ้าน ให้อยู่ในงบประมาณ ไม่บานปลาย  และเราได้ใส่ใจความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริง 


  ผลงานกำลังก่อสร้าง ปี2556-2557

บ้านคุณอิธิชัย(งามวงศ์วาน)

้านคุณธริศรา (เพชรบุรี) ้านคุณธีระพงษ์ (ราชบุรี)

บ้านคุณอภิญญา(บางเขน)

้านคุณอาร์ต (ราชบุรี) บ้านธีระพงษ์(โคราช)

 ผลงานกำลังก่อสร้าง ปี2558

 

บ้านคุณนิธิมา(ฉะเชิงเทรา)

 บ้านคุณไก่(บางใหญ่) บ้านคุณนิธิมา(ซอยอารีย์) 
     

 

   
     
     
     
 


[Go to top]dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


แบบบ้านสวย
ขายแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
รับสร้างบ้าน
รับออกแบบตกแต่งภายใน
รับออกแบบ
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน
แบบบ้านสวย
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน แบบบ้าน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
รับสร้างบ้าน