ReadyPlanet.com
dot dot
แบบบ้านสองชั้น

รวมแบบบ้านสองชั้น

 ทีมงาน Function House Design ให้บริการ ออกแบบบ้าน และ เขียนแบบบ้าน ท่านทีมีความประสงค์ทีจะมีบ้านอยู่อาศัย  หรืออาคาร ตามสไตล์แบบบ้านสวยๆ ที่ท่านต้องการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอยในการปลูกสร้าง ตามงบประมาณของท่าน  โดยสถาปนิก และวิศวกร พร้อมจัดทำ ภาพบ้านจริงในมุมต่างๆก่อนสร้างจริงและทำการแก้ไขก่อนเขียนแบบ AUTO CAD เพื่อลดต้นทุนและปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง เรามีแบบบ้านให้เลือกมากมาย ทั้ง แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น , แบบบ้านสไตล์รีสอร์ท, แบบบ้านสไตล์ไทยประยุกต์ และ แบบบ้านสไตล์ตะวันตก อีกมากมายให้ท่านได้รับชมกัน

 


แบบบ้านสองชั้นพื้นทีไม่เกิน 200 ตรม

แบบบ้านสวย
แบบบ้านสองชั้น 2FHT001  แบบบ้านสองชั้น 2FHT013   แบบบ้านสองชั้น 2FHT025
แบบบ้านสวย แบบบ้านสวย  แบบบ้านสวย
  แบบบ้านสองชั้น 2FHT026    แบบบ้านสองชั้น 2FHT028     แบบบ้านสองชั้น 2FHT029
     

 

แบบบ้านสองชั้นพื้นทีไม่เกิน 250 ตรม.

 

แบบบ้านสองชั้น 2FHT005   แบบบ้านสองชั้น 2FHT010    แบบบ้านสองชั้น 2FHT011 
   แบบบ้านสองชั้น 2FHT014    แบบบ้านสองชั้น 2FHT015   แบบบ้านสองชั้น 2FHT015
  แบบบ้านโมเดิร์น บ้านสวย
แบบบ้านสองชั้น 2FHT023  >>แบบบ้านสองชั้น 2FHT024<<   >>แบบบ้านสองชั้น 2FHT030<<

 

แบบบ้านสองชั้นพื้นทีตั้งแต่ 250 ตรม. 

 

 แบบบ้านสองชั้น 2FHT003  แบบบ้านสองชั้น 2FHT004   แบบบ้านสองชั้น 2FHT006
  แบบบ้านสองชั้น 2FHT007   แบบบ้านสองชั้น 2FHT007    แบบบ้านสองชั้น 2FHT009
 
  แบบบ้านสองชั้น 2FHT012    แบบบ้านสองชั้น 2FHT017     แบบบ้านสองชั้น 2FHT018
 แบบบ้านสวย แบบบ้านสวย แบบบ้าน
   แบบบ้านสองชั้น 2FHT019    แบบบ้านสองชั้น 2FHT027  แบบบ้านสองชั้น 2FHT031

 แบบบ้านแบบบ้าน 2FTH019

      แบบบ้าน 2FTH019

 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านโมเดิร์นLOFT  กับสีเทาเข็ม  ปูนเปลีอย  ไม้ กระจก ตกแต่งให้ดูลงตัว 

ลักษณะของบ้าน:  แบบบ้าน สองชั้น

พื้นที่ใช้สอยเฉพาะตัวบ้าน-จอดรถ :      317 ตร.ม.

ส่วนประกอบของบ้าน : 5 ห้องนอน,3 ห้องน้ำ,ห้องอาหาร+ห้องโถง,ครัว,ห้องรับแขก

สถาปนิก : วิฑูรย์  แสงสว่าง

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ :         5,706,000 B.   (ลดเหลือ 5,358,500 B.)

แบบบ้านโมเดิร์นLOFTแบบบ้าน 2FTH020

     แบบบ้าน 2FTH020

 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านโมเดิร์นLOFT  กับสีเทาเข็ม  ปูนเปลีอย  ไม้ กระจก ตกแต่งให้ดูลงตัว 

ลักษณะของบ้าน:  แบบบ้านโมเดิร์นLOFT แบบบ้านสองชั้น

พื้นที่ใช้สอยเฉพาะตัวบ้าน-จอดรถ :      281 ตร.ม.

ส่วนประกอบของบ้าน : 3 ห้องนอน,3 ห้องน้ำ,ห้องอาหาร+ห้องโถง,ครัว,ห้องรับแขก

สถาปนิก : วิฑูรย์  แสงสว่าง

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ :         5,058,000 B.   (ลดเหลือ 4,636,500 B.)

บ้านโมเดิร์น กะทัดรัดแบบบ้าน 2FTH022

    แบบบ้าน 2FTH022

 แบบบ้านสองชั้น บ้านโมเดิร์น กะทัดรัด กับสีเทาเข็ม เปลียนจากเดิมๆ ดัดแปลงใหม่ จากแบบบ้าน 2FH022 เดิมให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น เปลียนโฉมใหม่ให้ท่านชมกัน

ลักษณะของบ้าน:  บ้านโมเดิร์น กะทัดรัด แบบบ้านสองชั้น

พื้นที่ใช้สอยเฉพาะตัวบ้าน-จอดรถ :      159 ตร.ม.

ส่วนประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน,2 ห้องน้ำ,ห้องอาหาร+ห้องโถง,ครัว,ห้องรับแขก

สถาปนิก : วิฑูรย์  แสงสว่าง

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ :         2,862,000 B.   (ลดเหลือ 2,470,000 B.)

แบบบ้านแบบบ้าน 2FTH023

   แบบบ้าน 2FTH023

 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านโมเดิร์นใหม่ กับสีเทาเข็ม เปลียนจากเดิมๆ ในขนาดกลาง Functionครบ 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ มีห้องโถงใหญ่เชื่อมโยงไปทุกห้องทำให้ดูแกรน 

ลักษณะของบ้าน:  แบบบ้านสองชั้น

พื้นที่ใช้สอยเฉพาะตัวบ้าน-จอดรถ :      242 ตร.ม.

ส่วนประกอบของบ้าน : 4 ห้องนอน,4 ห้องน้ำ,ห้องอาหาร+ห้องโถง,ครัว,ห้องรับแขก

สถาปนิก : วิฑูรย์  แสงสว่าง

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ :         4,957,750 B.   (ลดเหลือ 4,235,000 B.)

แบบบ้านโมเดิร์น ราคาถูกแบบบ้าน 2FTH024

     แบบบ้าน 2FTH024

 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านโมเดิร์นใหม่ กับสีเทาเข็ม เปลียนจากเดิมๆ ในขนาดกลาง Functionครบ 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ มีห้องโถงใหญ่เชื่อมโยงไปทุกห้องทำให้ดูแกรน 

ลักษณะของบ้าน:  แบบบ้านสองชั้น

พื้นที่ใช้สอยเฉพาะตัวบ้าน-จอดรถ :      221 ตร.ม.

ส่วนประกอบของบ้าน : 4 ห้องนอน,2 ห้องน้ำ,ห้องอาหาร+ห้องโถง,ครัว,ห้องรับแขก

สถาปนิก : วิฑูรย์  แสงสว่าง

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ :         3,757,000 B.  

แบบบ้านโมเดิร์นแบบบ้าน 2FTH025

    แบบบ้าน 2FTH025

 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านโมเดิร์นใหม่ขนากเล็กพอเหมาะ กับสีเทาเข็ม เปลียนจากเดิมๆ ในขนาดกลาง Functionครบ 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ มีห้องโถงใหญ่เชื่อมโยงไปทุกห้องทำให้ดูแกรน 

ลักษณะของบ้าน:  แบบบ้านสองชั้น

พื้นที่ใช้สอยเฉพาะตัวบ้าน-จอดรถ :      115 ตร.ม.

ส่วนประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน,2 ห้องน้ำ,ห้องอาหาร+ห้องโถง,ครัว,ห้องรับแขก

สถาปนิก : วิฑูรย์  แสงสว่าง

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ :         1,999,000 B.  

แบบบ้านโมเดิร์นลอฟท์แบบบ้าน 2FTH026

    แบบบ้านโมเดิร์นลอฟท์ 2FTH026

 แบบบ้านโมเดิร์นลอฟท์ สองชั้น แบบบ้านโมเดิร์นใหม่ขนาดเล็กพอเหมาะ กับสีเทาเข็ม เปลียนจากเดิมๆ ในขนาดกลาง Functionครบ 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ มีห้องโถงใหญ่เชื่อมโยงไปทุกห้องทำให้ดูแกรน 

ลักษณะของบ้าน:  แบบบ้านสองชั้น

พื้นที่ใช้สอยเฉพาะตัวบ้าน-จอดรถ :      130 ตร.ม.

ส่วนประกอบของบ้าน : 2 ห้องนอน,2 ห้องน้ำ,ห้องอาหาร+ห้องโถง,ครัว,ห้องรับแขก

สถาปนิก : วิฑูรย์  แสงสว่าง

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ :         2,145,000 B.  

 

 

แบบบ้านโมเดิร์นลอฟท์แบบบ้าน 2FTH027

      แบบบ้าน 2FTH027

 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านโมเดิร์นloft ใหม่ขนาดพอเหมาะ กับสีเทาเข็ม เปลียนจากเดิมๆ ในขนาดกลาง Functionครบ 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ มีห้องโถงใหญ่เชื่อมโยงไปทุกห้องทำให้ดูแกรน 

ลักษณะของบ้าน:  แบบบ้านสองชั้น

พื้นที่ใช้สอยเฉพาะตัวบ้าน-จอดรถ :      318 ตร.ม.

ส่วนประกอบของบ้าน : 4 ห้องนอน,4 ห้องน้ำ,ห้องอาหาร+ห้องโถง,ครัว,ห้องรับแขก

สถาปนิก : วิฑูรย์  แสงสว่าง

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ :         5,337,000 B.  

 

แบบบ้านสองชั้นแบบบ้าน 2FTH028

       แบบบ้าน 2FTH028

 แบบบ้านสองชั้น แบบบ้านโมเดิร์นใหม่ขนาดพอเหมาะ กับสีเทาเข็ม เปลียนจากเดิมๆ ในขนาดกลาง Functionครบ 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ มีห้องโถงใหญ่เชื่อมโยงไปทุกห้องทำให้ดูแกรน 

ลักษณะของบ้าน:  แบบบ้านสองชั้น

พื้นที่ใช้สอยเฉพาะตัวบ้าน-จอดรถ :      250 ตร.ม.

ส่วนประกอบของบ้าน : 4 ห้องนอน,2 ห้องน้ำ,ห้องอาหาร+ห้องโถง,ครัว,ห้องรับแขก จอดรถ 2คัน

สถาปนิก : วิฑูรย์  แสงสว่าง

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ :         4,XXX,XXX B.  

แบบบ้านสองชั้นโมเดิร์นแบบบ้าน 2FTH029

        แบบบ้าน 2FTH029

 แบบบ้านสองชั้น 

แบบบ้านสองชั้น สไตล์ โมเดิร์นใหม่ขนาดพอเหมาะ กับสีเทาเข็ม เปลียนจากเดิมๆ ในขนาดกลาง Functionครบ 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ มีห้องโถงใหญ่เชื่อมโยงไปทุกห้องทำให้ดูแกรน มีบ่อปล เข้ามาในระเบียง เพื่อให้ถึงธรรมชาติ พื้นที่ ชั้น2 สามารถติดตะข่าย นอนเล่นเหนือบ่อปลาชั้น2ได้ เพราะออกแบบให้เป็นโถ่่งโปร่ง

ลักษณะของบ้าน:  แบบบ้านสองชั้น

พื้นที่ใช้สอยเฉพาะตัวบ้าน-จอดรถ :      185.75 ตร.ม.

ส่วนประกอบของบ้าน : 3 ห้องนอน,4 ห้องน้ำ,ห้องอาหาร+ห้องโถง,ครัว,ห้องรับแขก 

สถาปนิก : วิฑูรย์  แสงสว่าง

ราคาก่อสร้างโดยประมาณ :         3,xxx,xxx B.  

(ราคานี้สร้างในกทม.และ ปริมณฑล ตจว. คิดเพิ่มค่าดำเนินการ ตามระยะทาง)

 

ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


รับสร้างบ้าน
แบบบ้านสวย
ขายแบบบ้าน
ออกแบบบ้าน
รับสร้างบ้าน
รับออกแบบตกแต่งภายใน
รับออกแบบ
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน
แบบบ้านสวย
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
รับสร้างบ้าน